Nông trại JOHOUSE – Làm vườn rừng cùng JOHOUSE

Xin chào, bạn đến sớm quá.

Nông trại JOHOUSE vẫn đang xây dựng.

Do bộn bề công việc, chúng mình sẽ update thông tin nông trại lên sau.

Mong rằng bạn vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng mình trong hành trình này!