CÓ NHỮNG ĐIỀU LAO ĐẦU VỀ QUÊ MỚI HIỂU

Lao Dau Ve Que Moi Hieu

Hôm nọ, cô nàng đang ngồi thưởng thức mấy quả đậu lạc, có bác hàng xóm đến chơi. Đang cao hứng bác bảo: Năm ngoái, ông sui biếu mấy lít dầu. Ổng trồng nhiều lắm. Đám ổng ăn ổng không phun thuốc. Ổng biếu mình. Đám mô bán ổng mới phun thuốc. Ai chừ cũng … Đọc tiếp